Τευχος 3

Στοιχεία επιβίωσης και αλληλεπίδρασης έπους - μέλους του ερωτόκριτου και θρησκευτικ.ων τραγουδιών στην κωμόπολη της Κυθρέας -Πέτρου Στυλιανού

Η Κυθρέα τιμά τη Χρυσάνθη Ζιτσαία το σύνδεσμο φιλίας Ελλάς - Κύπρος και τη μέριμνα Ποντιων κυρίων -  Κλείτου Συμεωνίδη

Ο Κεφαλόβρυσος της Κυθρέας Χριστόδουλος  Πέτσα

Προκήρυξη λογοτεχνικού  διαγωνισμού  Διεθνές έτος Παιδιοu - Χρυσάνθη Ζιτσαϊα

Ποίηση -Άννα Αμερικάνου - Γιώργος Σάντης - Γ.Κοκής - Στέλιος Στυλιανίδης

Κυθρέα και περίχωρα-   Ι  Φιλιππίδη

Η ελεύθερη Κυθρέα τίμησε εκλεκτά μέλη της Βελγικής   επιτροπής αλληλεγγύης προς την Κύπρο -  Πέτρου Στυλιανού

Ένα ανέκδοτο τραγούδι με ακρτικές επιδράσεις απο την Κυθρέα -Πέτρου  Στυλιανού

Η κτηνοτροφία της Κυθρέας -  Ι. Φιλιππίδη

Χατζησοφοκλής Χατζηνικόλα ένας διάσημος Κυθρεώτης ποιητάρης - ΣΤ. Πετάση

Το πλήρωμα της χαράς! -  Μαρίας Μ. Αντωνίου

Oxi να τα ξεχνούμε - Ο Βόρειος

Διαλεκτή  ποiηση - Στυλιανός Πετάσης - Στέλιος Στυλιανίδης

Πρωτοχρονιάτικες ευχές του συνδέσμου φιλίας Ελλάς-Κύπρος - Χρυσάνθη Ζιτσαία

Οι αλευρόμυλοι της Κυθρέας  - Πέτρου Στυλιανού

Μια εξέχουσα εκκλησιαστική και εθνική φυσιογνωμία. Παπά -Ζαχαρίας ~Ιωάννου Χ"Παπάς ή Παπά-Ζαχαρκάς 1821 - 1822 έως 1906 - 1907  Στυλ.Πετάση

Συμπληρωματικά - διορθώσεις στον Παπαζαχαρία -  Στυλ. Πετάση

Εκκλήσις Στ. Πετάση προς τους κατοίκους Κυθρέας και περιχώρων -  Στ. Πετάσης

Από τη δράση του σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα* - Πέτρου Στυλιανού

Χ" Κώστας Στυλιανού -Πένθη

Επιστολές στην ελεύθερη Κυθρέα -  Γεώργιος Ευστρατιάδης

Έγγραφα ελεύθερης Κυθρέας Πέτρου Στυλιανού