Τευχος 4

Επιστολή στο περιοδικό - Μητροπολίτη Νίκαιας

Επιστολή στο περιοδικό - Πιερή Αυξεντίου

Κυθρεώτικα έγγραφα της τουρκοκρατίας και των πρώτων χρόνων της αγγλοκρατίας - Δρα Α. Τηλλυρίδη

Κυθρέα η βασίλισσα της Μεσαρίας - Κλείτου Συμεωνίδη

Τελεσφορά τελεσφόρου Σαλετοβιτς-Χατζηχάννα μια μακρυνή απόγονος του προόενου στην Κύπρο της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας Φέλιξ Σαλετοβιτς - Πέτρου Στυλιανού

Λογιάζουσα-Παρεκκλησιαστική ποίηση του Β΄ μισού του ΙΘ΄ αιώνα απο την Κυθρέα - Κώστα Π. Κύρρη

Όπως μας βλέπουν απο την Ελληνική συμπρωτεύουσα: ένα τραγούδι αιώνων οι νερόμυλοι της Κυθρέας - Χ. Λ

Η κτηνοτροφία της περιοχής Κυθρέας - Ι. Φιλιππίδη

Ο Κεφαλόβρυσος της Κυθρέας - Χριστόδουλου Πέτσα

Ένα ανέκδοτο τραγούδι με ακριτικές επιδράσεις από τον Μαραθόβουνο - Πέτρου Στυλιανού

Μαθητές και δάσκαλοι στα 1939 του δημοτ. σχολείου Κυθρέας - Π. Στυλιανού

Ο τουρισμός της Κυθρέας - Ι. Φιλιππίδη

Λαική ποίηση - Χρυστάλλας Δημητρίου

Η έκθεση βιβλίων και περιοδικών του προέδρου της Ελ. Κυθρέας κ. Πέτρου Στυλιανού - Μύρωνα Κ. Χριστοφίδη

Οδύνη κι΄ αξιοπρέπεια - Πέτρου Στυλιανού

Β΄ κατάλογος συνδρομητών περιοδικού "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ" (συνδρομητών που εξόφλησαν τις συνδρομές τους στο περιοδικό για το 1978)

Κυθρέα - Ανδρούλα Μούζουρου

Γ΄ κατάλογος συνδρομητών περιοδικού

Δευτέρα της καθαράς στη Χρυσίδα Κυθρέας - Π. Στυλιανού

Απο τη δράση του σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα - Π. Στυλιανού

Έγγραφα ελεύθερης Κυθρέας - Πέτρου Στυλιανού

Απο τις κρίσεις για την ελεύθερη Κυθρέα - Πέτρος Στυλιανού