Τευχος 7- 8

Πέτρος Στυλιανού - Δεν απεμπολούμε και δεν ξεγράφουμε πατρίδες

Χρ.Πέτσα - Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Σωματείου

Όνειρο - Κωνσταντία Πέτρου

Ο ήλιος πάλη θα λάμψη - Νάνα Κοντού

Πέτρος Στυλιανού - Ενωμένοι να ορθοτομήσουμε την αγωνιστική πορεία μας

Πέτρος Στυλιανού -Kοινή της πάλης η πορεία με τους Τούρκους συνοίκους

Κλείτου Συμεωνίδη -O μικρός αγνοούμενος

Ανδρέας Σ. Παπαβαρνάβας -Περιοχή Κυθρέας Παλαίκυθρο ιστορική επισκόπηση

Φρίξου Σ. Μαραθεύτη - Βασίλειο των Χυτρών

Χρ. Λογγίνου - Αναμνήσεις απο την συμμετοχήν της Κυθρέας εις τον απελευθερωτικόν αγώνα 1955 - 1959

Χρ. Πέτσας -Ασβεστοποιϊα της Κυθρέας

Κλείτου Σημεωνίδη - Άγιος Δημητριανός Ο Προστάτης των Προσφύγων

Χρίστου Λογγινού -Ο Χ'Πετρής Σπανός εκ Βωνής-Μιά καλλικέλαδος άηδών που ετίμησε το έκκλησιαστικόν αναλόyιον έπι έξικονταετiαν και πλέον

Εκδήλωση του συνδέσμου Φlλιας Ελλάς - Κύπρος για την έκτη επέτειο της εισβολής του «ΑΤΤΙΛΑ»

Μαρία Αντωνίου -Αξέχαστες Αναμνήσεις

Αρχιμ. Φωτίου Σ. Κωνσταντινίδη -Η Αγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Προκήρυξη λογοτεχνικού διαγωνισμού