Τευχος 9

Οι ταναγραίες της Κυθρέας - Πέτρος Στυλιανού

Στον Τζεφαλόβρυσον της Τζιυρκάς - Πέτρος Στυλιανού

Το νέο χωριό (Κυθρέας) στόν 20ο αιώνα μέχρι  τήν Τουρκική εισβολή-Γεώργιου Α. Κορέλλη 

Σκυροποι·ι·α της Κυθρέας - Χριστόδουλου Πέτσα

Τεκμήρια για οριστική σύληση και καταστροφή των τοιχογραφιών των εκκλησιών της Κυθρέας και άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς - Πέτρου Στυλιανού

Διδασκάλισσαι έκ Κυθρέας διδάξασαι πρό του περί Παιδείας νόμου του 1923 - Χρ. Λογγινού 

Προσφώνηση στη συνεστίαση του σωματεiου«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» προς τιμή του επίτιμου προέδρου της και Υφυπ. Εσωτερ. κ. Π. Στυλιανού που έγινε στις 3.12.1980 και ώραν 8 μ.μ. στο κέντρο Παράσχου στην Αγλαντζιά- Χρ. Πέτσα

Πνευματικοί άνθρωποι της Κυθρέας- Γεωργίου Α. Κορέλλη

Το δάσος του δημοτικού σχολείου της Τζιυρκάς -  Μνήμn Σταύρου Κυπραγόρα  -Πέτρος Στυλιανού

Πέτρος Στυλιανού -Δυο βδομάδες στ΄ αμαξάδικο του  Σαββή τ' αλετράρη (Στην Κυθρέα)*

Κυθρέα ή βασίλισσα τής Μεσαριάς - Τοϋ Δασκάλου Κλείτου Συμεωνίδη

Πετάσης Στ. Γεώργιος -Μεσολόγγι

Πετάσης Στ. Γεώργιος -Το μλόκο

Πετάσης Στ. Γεώργιος - Των χυτρών εσυ ωραία

Πετάσης Στ. Γεώργιος -Που να εν  καταραμένοι