Τευχος 11

Νύχτες της Κυθρέας -Πέτρος Στυλιανού

Τζιυρκά στόν πατέρα μου - Πέτρος Στυλιανού

Γεώργιου Α. Κορέλλη -Πνευματικοί ανθρώποι της Κυθρέας

Σταύρος Μ. Κυπραγόρας (1892-1980)

·Ο κινηματογράφος «ΑΠΟΛΛΩΝ» Κυθρέας - Χρ. Πέτσα

Αταλάντευτοι - Πέτρος Στυλιανού

Guarda e Passa -Φτύσε καί πέρνα -  Πέτρος Στυλιανού

Ελπινίκη Παπαδόπουλου -Θρησκευτικοί ανθρώποι της Κυθρέας Παπαχριστόφορος Νικολάου(η Παπαττοφαλλής)

Η οίμωγή του Λευκόνοικου -Πέτρος Στυλιανού

'Αθηναίου αύτοέλεγχος - Πέτρος Στυλιανού

Εθνικό μνημόσυνο

Ελπινίκη Παπαδοπούλου - Η πορεία Κυθρέας.

Αύτοί πού φεύγουν, κάτοικοι Κuθρέας καί Περιχώρων

Πέτρος Στυλιανού -Διήγημα με φόντο τα βουνά και τα διάσελα της κατεχόμενης Συρκανίας τα λιοντάρια της Ρωμιοσύνης

Kριτική για το περιοδικό μας -Από την εφημερίδα«ΑΓΩΝ»

Μια επιβεβλημένη διόρθωση

Γ.Κοκής - Κuθρέα

Γ.Κοκής -Μνήμης ζωντάνεμα

Πέτρος Μ. Καρεκλάς -Νεανικές αναμνήσεις από τα κατεχόμενα