Τευχος 12

Πέτρος Στυλιανού- Στόν .. Αην Δημητριανόν

Πέτρος Μ.Καρεκλάς -Επαγγελίας γη!

Γεώργιου Α.Κορέλλη -Οι πνευματικοί άνθρωποι της Κυθραίας 5. Μιχαήλ Ανδρόνικος 1892-1961

Αντρέας Κωνσταντινίδης-Στέρεψε ο Κεφαλόβρυσος

Χριστόδουλος Πέτσας-Μεταξοσκωληκοτροφία στην Κυθραία

Γιώργος Στυλιανού Πετάσης-Ανεξίτηλες ελπίδες

Πέτρος Στυλιανού-Στόν Τζεφαλόβρυσον της Τζιυρκάς

Πέτρος Στυλιανού-Συβαρίτου εξομολόγηση

Γιώργος Στ.Πετάση -Έθιμα της λαμπρής στην περιοχή της Κυθραίας

Γιώργος Στ.Πετάση -Έθιμα του γάμου στην περιοχή Κυθραίας

Στυλιανός Γ.Πετάσης-Ο Αρχοντοπρόσφυγας

Στυλιανός Γ.Πετάσης -Αετός

Ευθυμία Σαλαφόρη - Γεωργιάδου -Πανηγύρια

Γεώργιος Στυλιανού Πετάσης - Νάταν νά 'ρχόμοuνα

Στυλιανός Γ. Πετάσης -Τζιερήνεια μου

Πέτρος Στυλιανού - Στα χρόνια της καταδρομής

Πέτρος Στυλιανού - Νύχτες της Κυθρέας

Λάμπρος Κεφαλληνό - Κριτική για το περιοδικό μας

Νάντια Στυλιανού -Αύγουστος 74

Νάντια Στυλιανού - Σαν όδευση

Αντρέας Παπαβαρνάβας - Αυτοί που φεύγουν - Παύλος Γιωργαλλή

Πέτρος Στυλιανού -Εμπιμπρισκομένων των οίκιων ήμων ...

Πέτρος Στυλιανού - Πού πήγαν

Χρ. Πέτσας - Από τις δραστηριότητες του σωματείου