Τευχος 65 - 66

Γρηγόρη Θεοφανίδης - Το Παλαίκυθρο

Σωτήρη Χούτρη - Καρτερούμεν

Αθανάσιος Παπαγεωργίου - Η λεηλασία του πολιτισμού μας

Χριστόδουλος Πέτσας - Κώστας Χατζηχριστοδούλου Ταλιαδώρος

Σωτήρη  Χούτρη - Ο πρόσφυγας

"Πολλά δ' ευπλοκάμου πολιής αλός εν πελάγεσσι θεσσάμενοι γλυκερόν"Αρχίλοχος

Γιώργος Φιλοθέου - Οι κατεχόμενες μονές

Χρονικόν 2,3 Μαρτίου 1999 - Δημοσθένης Δημοσθένους

Ανδρέας Α. Παναγίδης -  Σιήλια τα σιέρκ' απλώθηκαν

Δημοσθένης Δημοσθένους - Κληρονόμος και κληρονομιά

Σωτήρη Χούτρη - Πατέρες λεβεντόγεροι

Κώστας Ζ. Γιαννός - Εκπαιδευτικά της Κυθρέας από το 1907 μέχρι το 1947

Κωστής Κοκκινόφτας - Η συμμετοχή των Κύπριων στους εθνικούς αγώνες

Ανδρέας Αναστασίου Παναγίδης- Τι όμως κι' αν τον κάψανε;

Χριστάκης Σαββίδης - Παλιά έθιμα του κατακλυσμού

Δρ. Χρίστος Αριστείδου - Η παιδεία ως εθνικό κεφάλαιο

Μακάριος Τηλλυρίδης Μητροπολίτης Αποστολική σφραγίδα στην Αφρική με ηγέτη τον Πατριάρχη Πέτρο τον Ζ!

Ανδρέας Αναστασίου Παναγίδης -Πόλη Φάντασμα

Αυτοί που φεύγουν

Ειρήνη Ταλιαδώρου

Ανδρέας Ταλιαδώρος

Ευανθία Σάββα Στυλιανού

Μαρούλλα Φώτη Πουλλή

Ανδρέας Ζωρζής 1912-1999

Χρίστος Λογγινός